Home
 

העולם שייך לצעירים…. והעבודה?

www.calimero.co.il/kids, http://www.relaxgo.co.il/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94, קרא עוד – הסרת שיער בלייזר, כניסה לאתר

העולם שייך לצעירים…. והעבודה?

העולם בו אנו חיים דינאמי ומכתיב מגמות חדשות ללא הפסק. אנשים צעירים מבינים היטב כי למען יצירת עתיד טוב יותר, עליהם ללמוד מקצוע. יש צעירים שפונים לרכוש התמחות מקצועית ספציפית ויש שבוחרים ללמוד באחד המוסדות להשכלה גבוהה. עד כאן זה נשמע נפלא, אך מאחר ולא לכולם יש את הסכום הנדרש ללימודים עליהם לשלב עבודה במהלך שנות הלימוד שלהם. נכון, זה קצת יותר קשה, אך מי הבטיח שהחיים פשוטים וקלים….? מחקרים רבים שנעשו מצאו כי סטודנטים רבים לומדים ומשלבים זאת עם עבודה חלקית, ועדיין מוצאים גם זמן לבלות!

שעורים פרטיים – כל סטודנט יכול לתת !
סטודנטים רבים מעדיפים למצוא עבודה במתן שיעורים פרטיים לילדים, החל מבתי ספר יסודיים, וכלה בהכנת תלמידים לבגרויות. בדרך כלל המקצועות הבעייתיים לילדים בגיל בית הספר היסודי הם יסודות הקריאה ושעורי שפה זרה, ולתלמידי התיכון כבר מדובר בעזרה למבחני בגרויות במתמטיקה, לשון ואנגלית, והסטודנטים מוצאים עבודה רבה בתחום זה. ניתן לעשות זאת בשני אופנים: יש סטודנטים אשר מגיעים לבית הילד ומעבירים לו את השיעור בחדרו, ויש סטודנטים אשר התלמיד מגיע אליהם.

… read here


Top